Figuri de stil

Ce sunt figurile de stil?​

Figuri de stil înseamnă procedee stilistice prin care se modifică înțelesul propriu al unui cuvânt sau se asociază cuvintele în așa fel încât sensurile vechi să se îmbogățească, pentru a da mai multă forță imaginii sau expunerii prezentate.

Care este relația dintre figurile de stil și limba română?

Limba este definită ca un ansamblu de mijloace fonetice, lexicale și gramaticale, organizate în sisteme și reprezintă instrumentul prin care membrii unei comunități lingvistice comunică între ei.

Clasificarea figurilor de stil

După criterii lingvistice, figurilor de stil se împart în: fonologice, lexicale-semantice, realizate la nivel morfematic, realizate la nivel morfologic, realizate la nivel sintactic, logice și de compoziție.

detalii suplimentare

Forma unei poezii are îndeobște trei elemente: limba, stilul propriu-zis și simetria (versificația sau metrica).

Limba constă în felul cuvintelor, propozițiilor și frazelor, ce întrebuințează poetul în exprimarea sa.

Stilul propriu-zis constă în figurile de cuvânt, de construcție și de cugetare, prin care el modifică limba obișnuită, spre a putea exprima fondul poetic.

Simetria consistă în regularitatea unor elemente materiale ale vorbiri, precum pauzele, accentele, silabele finale, numărul silabelor.

În retorica veche, figurile era împărțite în:
– figuri ale cuvintelor – modificarea formei (apocopă, epenteză)
– figuri de construcție – modificarea ordinii (anacolutul, elipsa)
– figuri care modifică sensul (metafora, sinecdoca, metonimia)

Figurile de stil se manifestă la nivelul frazei (repetiția, inversiunea, anacolutul) și la nivelul sensurilor cuvintelor (metafora, metonimia, sinecdoca etc).

Teoreticienii clasici ai retoricii consideră ca fiind figuri de stil doar figurile care acționează la nivelul frazei. Pe cele care privesc sensul cuvintelor le numesc tropi.

În retorica modernă, figurile care acționează la nivelul cuvântului sunt numite metaplasme, cele care acționează la nivelul frazei sunt numite metataxe, iar cele care acționează asupra conținutului și care afectează sensul expresiei sunt metasememe și metalogisme.