Afereză

Afereza (gr. aphairesis, lat. remotio „îndepărtare”, „înlăturare”) este o figură de stil de nivel fonologic (de sunet) care exprimă căderea unui fonem sau a unui grup de foneme în poziția inițială.

Figura este una a economiei de expresie, prin eliminarea unui sunet de la începutul cuvântului (stâmpăr – astâmpăr, stâmpăra – astâmpăra). Afereza se poate aplica și numelor de persoane (Culae – Niculae, Fănel – Ștefănel, Tuța – Petruța).

Exemple de afereză

Convins ca voi el este-n nălțimea-i solitară. (M. Eminescu – Împărat și proletar)