Antiparastază

Antiparastaza (gr. antiparastasis = „demonstrație contrară”) sau katantilepsă (gr. kat’antilepsin = „respingere”, „obiecție”) este o figură de stil de nivel logic și de compoziție în care se probează că faptul de care este acuzat vorbitorul este dimpotrivă lăudabil (faptul incriminat este corect).

Katantilepsa ca figură de plasticitate / figură retorică este folosită în apărarea unui acuzat. Cu ajutorul acesteia se susține că fapta imputată acuzatului nu poate fi obiectul unei învinuiri. Din contră, fapta este chiar lăudabilă.

Exemple de antiparastază

[…] botoșănenii s-ar fi supărat din cauza dărei noastre de samă, pentru că i-am fi numit pastramagii, ba ceea ce-i mai frumos, d. R. crede că ne pare grozav de rău că ne-a aplicat acest nume.(M. Eminescu – Publicistică, 1877)

Cu părere de rău îi vom spune că nu avem acest talent și, dacă l-am avea, nu ne-ar fi de loc rușine de el, căci o meserie pozitivă este totdeauna onorabilă. Apoi e pozitiv că tocmai uscăturile din Botoșani sunt un obiect de esport care au ajuns până la Londra, încât acest articol este tot așa de bine un titlu de onoare pentru Botoșani precum e brânza pentru Limburg, untdelemnul pentru Provence, vinul pentru Champagne. (M. Eminescu – Publicistică: Curierul de Iași, 1877)

Ni se reproșează că am delapidat banul public… Dacă am construit un spital, am deschis școli, am scăzut prețurile la produsele alimentare de primă necesitate, grație unei politici de subvenții prevăzătoare: acestea sunt o risipă? (Mică enciclopedie)

Delescluze are, ați avut dreptate să o afirmați, ceea ce voi ceilalți numiți un bogat cazier judiciar; eu afirm că acest lucru este spre cinstea lui și că nimica nu dovedește mai bine eroismul convingerilor sale, decât această listă interminabilă de condamnări politice. Încă din 1834, Charles Delescluze își afirma devotamentul său față de interesele poporului și, de atunci, n-a încetat de a merge pe această cale, lovit mereu, dar niciodată învins. Și, când veniți să-i reproșați de a fi luptat sub toate guvernele, chiar sub republică, împotriva reacționarilor, ignorați poate că faceți cel mai frumos elogiu al devotamentului și clarviziunii sale. Astfel, ni-l înfățișați luptând încă din 1834 pentru aceleași principii, pentru realizarea radicală a Revoluției franceze, pentru desăvârșirea ei, în interesul tuturor cetățenilor. (Yolanda Eminescu – Pledoarii celebre [antologie de oratorie judiciară])

katantilepsă
Un fiu este alungat de tatăl său fiindcă, împotriva voinței lui, s-a făcut ostaș, a ocupat funcții publice, s-a căsătorit-. (Q., Vol. II, p. 255).