Antiptoză

Antiptoza (gr. antiptosis „folosirea unui caz pentru alt caz”) este o figură de stil de nivel morfematic prin care se face substituire unui caz cu altul, pe baza echivalenței cazurilor.

Exemple de antiptoză

Se bate miezul nopții în clopotul de-aramă,
Și somnul, vameș vieții, nu vrea să-mi ieie vamă.
(M. Eminescu – Se bate miezul nopții… / prepoziție + Ac – D)

Atunci luna iese, norilor regină,
Fruntea lui cea pală roșu o-nsenină.
(Eminescu / G – D)

Stelele-n cer
Deasupra mărilor
Ard depărtărilor
Până ce pier.
(M. Eminescu – Stelele-n cer / G – D)

Mureșan scutură lanțul cu-a lui voce ruginită, […]
Și bogat în sărăcia-i ca un astru el apune,
Preot deșteptării noastre, semnelor vremii profet.
(M. Eminescu – Epigonii)