Cominație

Cominația (fr. commination, lat. comminatio, „amenințare energică”) este o figură de stil de nivel logic și de compoziție care constă într-un avertisment cu privire la o nenorocire amenințătoare și de neînlăturat.

Cominația, o figură de plasticitate este de 3 feluri: pură, ipotetică, aluzivă.

Exemple de cominație

cominație pură
Teodat, tu râzi! Dar moarta cea lipsită de sicriu
Îți va răscula poporul, să te sfâșie de viu
!
(G. Coșbuc – Regina ostrogoților)

cominație ipotetică
Să nu dea Dumnezeu cel sfânt,
Să vrem noi sânge, nu pământ!
Când nu vom mai putea răbda,
Când foamea ne va răscula,
Hristoși să fiți, nu veți scăpa
Nici în mormânt
!
(C. Coșbuc – Noi vrem pământ!)

cominație aluzivă
Mulți durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod,
De-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod;
Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă
Au venit și-n țara noastră de-au cerut pământ și apă —
Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimînt,
Cum veniră, se făcură toți o apă și-un pământ.
(M. Eminescu – Scrisoarea III)