Concatenație

Concatenația este o figură de stil de nivel sintactic care constă într-un enunț dezvoltat în care segmentele următoare împrumută temeni-cheie din segmentele inițiale.

Într-o altă definire, figura de stil este o gradație în care un cuvânt se repetă de la un membru la cel următor, înlănțuindu-le unele cu altele.

Exemple de concatenație

Plângând tu ai venit pe-acest pământ;
Amici, ce te-așteptau, te-au salutat zâmbind;
Dar să trăiești astfel, încât când te vei stinge
Să părăsești zâmbind amicii, ce te-or plânge.
(M. Eminescu – Epigrame)

C. Negruzzi [...] a avut, față de transplantarea civilizație apusene, o atitudine deosebită de a tovarășilor săi, asemănătoare cu a junimiștilor de mai târziu, atitudine care explică și deosebirile dintre el și tovarășii săi în privința problemei lingvistice, deosebiri care formează asemănări cu d. Maiorescu. (G. Ibrăileanu)