Conglobație

Conglobația (fr. conglobation,  lat. conglobatio = „îngrămădire”) este o figură de stil de nivel logic și de compoziție exprimată printr-o replică tăioasă, cu efect copleșitor, constând din enumerarea ostentativă a unor fapte, aspecte, motive.

Exemple de conglobație

Încorda-voi a mea liră să cânt dragostea? Un lanț
Ce se-mparte cu frăție între doi și trei amanți.
Ce? să-ngâni pe coardă dulce, că de voie te-ai adaos
La cel cor ce-n operetă e condus de Menelaos?
Azi adeseori femeia, ca și lumea, e o școală,
Unde-nveți numai durere, înjosire și spoială;
(M. Eminescu – Satira II)