Cronografie

Cronografia (gr. chronos + graphein) este o figură de stil de nivel logic și de compoziție care constă în descrierea cadrului temporal al unui tablou, întâmplare sau eveniment.

Cronografia se îmbină de multe ori cu topografia.

Exemple de cronografie

Era în murgul serii și soarele sfințise;
A puțurilor cumpeni țipând parcă chemau
A satului cireadă, ce greu, mereu sosise,
Și vitele muginde la jgheab întins pășeau.
(I. H. Rădulescu – Zburătorul)

Abia sara, când satul devine centrul vieții pământului ce-l înconjură, se începe acea duioasă armonie câmpenească, idilică și împăciuitoare. Stelele izvorăsc umede și aurite pe smalțul cel adânc și albastru al cerului, buciumul s-aude pe dealuri, un fum de un miros adormitor umple satul, carele vin cu boii osteniți, scârțâind, din lanuri, oamenii vin cu coasele de-a umăr, vorbind tare în tăcerea serii, talangele turmelor, apa fântânilor, cumpenele sună, scrânciobul scârțâie-n vânt, câinii încep a lătra și prin armonia amestecată s-aude plin și languros sunetul clopotului, care umple inima cu pace. (M. Eminescu – La curtea cuconului Vasile Creangă)