Diereză

Diereza (lat. diaeresis, gr. diairesis „separare”, „despărțire”, „deosebire”) este o figură de stil de nivel fonologic (de sunet) în care diftongul devine hiat vocalic.

Atunci când diereza este figura de stil implică o intenție expresivă, o insistență fonologică. Altfel, ea este cerută de o necesitate metrică. [vezi exemplul de mai jos din ]

Exemple de diereză

Mai suna-vei dulce corn
Pentru mine vreodată?!
(M. Eminescu – Peste vârfuri / = vre-o-dată)

De-atunci negura eternă se desface în fășii
De atunci răsare lumea, lună, soare și stihii…
(M. Eminescu – Scrisoarea I)