Epanalepsă

Epanalepsa (gr. epanalepsis = „reluare, repetare”) este o figură de stil de nivel sintactic care constă în repetarea aceluiași segment la distanță.

Figura este o specie de repetiție lipsită de simetrie, o repetare întreruptă a unui cuvânt sau grup de cuvinte în propoziție, frază sau vers. Efectul stilistic îl primește de la intensificarea expresiei prin insistență.

Exemple de epanalepsă

În veci aceleași doruri mascate cu-altă haină,
Și-n toată omenirea în veci același om.
(M. Eminescu – Împărat și proletar)

Căldura de aur topit
Și pulbere de-aur pe grâne
Ciobani și oi de-aur la stână,
Și aur pe flori risipit.
(Al. Macedonski – Rondelul de aur)

Dormeau adânc sicriele de plumb,
Și flori de plumb și funerar veștmânt –
Stam singur în cavou… și era vânt…
Și scârțâiau coroanele de plumb.
(G. Bacovia – Plumb)

Ostașul din fundul Siberiei le povestea istorii neînțelese, în graiul neînțeles, li ridica pe genunchi și le iscodea jucărele în dorul odraslelor de acasă, de dincolo de munți, de ape, codri și stepe, și iarăși de munți, de ape, codri și stepe. (Cezar Petrescu)