Figuri de stil de la A ‒ Z

Aadjectivul posesiv etic, afereză, alegorie, aliterație, aluzie, amfibologie, amplificare, anacolut, anadiploză, anaforă, anastrofă, antanaclază, antifrază, antilogie,antimetabolă, antimetalepsă, antimetateză, antipalagă, antiparastază (katantilepsă), antiptoză, antiteză, antonomază, apocopă, apodioxis, apokinu, aposiopeză, apostrofă, asindet, asonanță, autoimprecație, autorism,
Bblestem, brahilogie
Ccalambur, caracter, catahreză, charientism, chiasm, climax, cominație, comparație, comunicație, concatenație, conglobație, conjuncție, conversiune, cronografie,
Ddativul etic, definiție poetică, demonstrație, descripție, diaforă, diasirm, diereză, dislocare,
Eelipsă, emfază, enalagă, entimemă, enumerație, epanadiploză, epanalepsă, epanortoză, epifonem, epiforă, epifrază, epimonă, epitet, epitropă, epizeuxă (epizeuxis), eufemism, exclamație,
Ffabulă, falsă metateză,
Ggradație
Hhendiadă, heteroză, hifen, hipalagă, hiperbat, hiperbolă, hipotipoză (ipotipoză)
Iimprecație, incitare, interogație retorică, invectivă, inversiune, invocație retorică, ipoteză, ipotipoză (hipotipoză) , ironie,
Jj
Kkatantilepsă (antiparastază)
Llitotă,
Mmaligmată, maximă, metaforă, metonimie, mimeză
Nn
Oocupație(prolepsă), optație, oximoron,
Pparabolă, paradiastolă, paradox, paragogă, paralelism, paralelă, parhyponoian, parigmenon, paronomază, perifrază, personificare, pildă, pleonasm, poliptotă, poliptoton, polisindet, predicat psihologic, preteriție, prolepsă (ocupație), prosopografie, proverb,
Rrepetiție, reticență, rimă, rimă interioară
Ssarcasm, sentință, simbol, simplocă, sinafie, sincopă, sinecdocă, sinereză, subiect psihologic, superlativ stilistic, suspensie,
Ttautologie, tmeza, topografie,
Uu
Vv
Xx
Zz