Figurile de stil și limba română

  • Ce înseamnă figuri de stil?
  • Care este relația dintre figurile de stil și limba română?
  • Unde se situează acest procedeu în studiul limbii române?
  • Care este relația dintre figurile de stil și limbajul poetic?

Limbă și vorbire

Limba este definită ca un ansamblu de mijloace fonetice, lexicale și gramaticale, organizate în sisteme și reprezintă instrumentul prin care membrii unei comunități lingvistice comunică între ei.

Membrii comunității lingvistice, prin vorbire, se folosesc de acest instrument – limba pentru a efectua acte concrete de comunicare. Din această perspectivă, limba cu regulile ei reprezintă colectivitatea, iar vorbirea este o creație a individului. Oamenii se folosesc de cuvintele învățate, destul de bine definite de colectivitate, pentru a crea/transmite, prin vorbire, un mesaj nou, propriu.

Stiluri funcționale

Modul în care indivizii își configurează mesajul este determinat de circumstanțe obiective, cum ar fi sfera comunicării și situația în care are loc comunicarea. Fără prea mari eforturi, aproape instinctiv, indivizii își adaptează mesajul în funcție de obiectul comunicării (oficială, științifică, publicistică, colocvială, artistică), dar și în funcție de situația concretă (oficială, publică, personală). Din toate acestea rezultă că limba are funcții de comunicare diferite, dar și că există limbaje diferite, la care apelează vorbitorul în funcție de nevoile de comunicare. Variantele acestea funcționale ale limbii se numesc stiluri funcționale.

Prin urmare, prin stil funcțional înțelegem o variantă a limbii care îndeplinește funcții de comunicare într-un anumit domeniu de activitate.

În limba română actuală există 5 stiluri funcționale: stilul oficial (administrativ), stilul științific, stilul publicistic (jurnalistic), stilul colocvial și stilul artistic. Aceste stiluri nu sunt izolate, între ele existând diverse punți de legătură.

Stil artistic și limbaj poetic

Stilul artistic ca stil funcțional se deosebește de celelalte 4 stiluri funcționale prin scopul artistic (aspectul reflexiv al limbii). Stilul artistic nu are ca prim scop transmiterea de informații, acesta urmărește trezirea de emoții estetice. Stilul artistic își îndeplinește funcția artistică prin intermediul limbajului poetic.

Pentru a înțelege locul pe care-l ocupă limbajul poetic în limba ca instrument de comunicare, trebuie să menționăm că orice fapt de limbă (cuvânt, formă, structură) are 3 sensuri: un sens denotativ (informația principală), un sens conotativ (informația colaterală) și un sens figurativ (o informație potențială).

Figuri de stil

Limbajul poetic apelează la dezvăluirea acestor informații potențiale ale faptelor de limbă cu ajutorul unor procedee specifice, numite figuri de stil.

Din toate cele expuse anterior, putem concluziona că figura de stil reprezintă un procedeu utilizat în scopul sporirii expresivității unei comunicări.

Figurile pot acționa la nivelul formal al frazei (repetiția, inversiunea, anacolutul) sau la cel noțional (metafora, sinecdoca, hiperbola).