Hendiadă

Hendiada (gr. hendiadyoin „unu exprimat prin două”) este o figură de stil de nivel sintactic în care raportul atributiv este transformat într-unul de coordonare (prin conjuncția „și”).

Altfel spus, hendiada înseamnă definirea unei noțiuni prin două substantive coordonate (cu ajutorul conjuncției „și”), iar unul din substantive (în genitiv) ar trebui să fie atributul celuilalt.

Efectul stilistic al hendiadei se realizează prin două căi: prin fenomenul belșugului de expresie, aspect al insistenței cantitative (obiectul exprimat prin două noțiuni), precum și prin structura gramaticală (substituirea subordonării atributive prin prin coordonare).

Exemple de hendiadă

Se scutură salcâmii de toamnă și de vânt, (= de vântul toamnei)
Se bat încet din ramuri, îngână glasul tău…
(M. Eminescu – O, mamă…)

Trebuie să înveți bine regula și jocul. (= regula jocului) (Morier)

Eu am cunoscut pe omul acela și zgârcenia lui. (= omul acela zgârcit) (Morier)