Maligmată

Maligmata (gr. meiligmata „îndulcire a expresiei”) este o figură de stil de nivel sintactic, o metaforă atenuată prin introducerea unei construcții incidente sau prin transformarea ei în comparație.

Atenuarea metaforei se realizează prin construcții incidente de felul: oarecum, ca să zic așa, dacă pot spune astfel. Transformarea în comparație se realizează prin adăugarea unor construcții joncționale de forma: ca și, ca și cum, după cum.

Atenuarea metaforei prin transformarea ei într-o comparație răsturnată, cu termenii juxtapuși se face astfel: termenul care se compară (T1) + termenul cu care se compară (T2), devine T2 + T1. (vezi mai jos exemplul din T. Arghezi; T2 ‒ subliniat, T1 ‒ bold)

Exemple de maligmată

El trecu prin strada întunecoasă cu pasul lui ușor, la care se cunoștea, ca să zic, elastică greutate precum se simte la pasul unui cal de rasă… (M. Eminescu – Cezara)

De mult, de mult a fost un Împărat în țara depărtată a Indiei și avea o fată frumoasă cum nu se mai povestește, bălaie ca o lacrimă a soarelui, dacă soarele a plâns vodată. (M. Eminescu ‒ Legenda cântărețului)

Un vârtej de epistole albe vine din cer: tot porumbeii – și dedesubtul lor, stârnite de o legănare, se-apropie de crini, dezlipite, timbrele în stol ale plicurilor trimise mânăstirilor de albine de Cel-de-Sus – fluturii, ștampilați cu vărgătura neagră. (T. Arghezi)