Parhyponoian

Parhyponoianul (gr. para = „din cauza” și hyponoia = „supoziție”, „ficțiune”) este o figură de stil de nivel logic și de compoziție prin care este admis că o idee se naște din contrariu ei sau că un fapt are o urmare absurdă, contrară așteptărilor.

Exemple de parhyponoian

Puteam numiri defăimătoare
În gândul meu să-ți iscodesc,
Și te uram cu-nverșunare,
Te blestemam, căci te iubesc.
(M. Eminescu – Te duci…)