Predicat psihologic

Predicatul psihologic este o figură de stil de nivel sintactic și reprezintă segmentul sintactic purtător al accentului predicativ.

Exemple de predicat psihologic

Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus?
Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier,
A credinței biruință căta orice cavaler.
(M. Eminescu – Satira III)

– Nu e vorba despre asta, domnule.
– Dar despre ce, mă rog matale?
– E vorba despre un bun al meu […]
(M. Sadoveanu)