Predicat psihologic

Predicatul psihologic este o figură de stil de nivel sintactic și reprezintă segmentul sintactic purtător al accentului predicativ.

Exemple de predicat psihologic

Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier,
A credinței biruință căta orice cavaler.
(M. Eminescu – Satira III)