Prosopografie

Prosopografia (gr. prosopon – față, graphein – a scrie) este o figură de stil de nivel logic și de compoziție și reprezintă descrierea trăsăturilor exterioare, a ținutei unei persoane (portretul fizic) sau descrierea exterioară a unui animal.

Exemple de prosopografie

Maistrul Ruben era un bătrân de o antică frumusețe. O frunte naltă, pleșuvă, încrețită de gândiri, ochii suri, boltiți adânc în capul cel înțelept, și barba lungă, care curgea de sub adâncii umeri ai obrazului până pe pieptul întotdeauna cam plecat, îi da arătarea unui înțelept din vechime. Arătarea lui era liniștită — dar nu blândă; numai în împrejurul gurii musculoase se vedea o dulceață amărâtă de îndoieli. (M. Eminescu – Sărmanul Dionis)