Epanortoză

Epanortoza (gr. epanorthosis „rectificare”) este o figură de stil de nivel sintactic care reprezintă o rectificare, o reformulare a ideii enunțate anterior în alți termeni mai convingători.

Reformularea enunțului sau a noțiunii poate duce, uneori, la modificarea sensului ideii anterioare.

Exemple de epanortoză

Acest calendar conține smântâna (ca să nu zicem crema) inteligenței literare din acel oraș, iar untul din acea smântână e neapărat d. N.I. Anghel. (M. Eminescu – Publicistică, 12 ianuarie 1877)

Voim ca piesele, de nu vor avea valoarea estetică mare, cea etică însă să fie absolută, nu numai să placă, ci să și folosească, ba, înainte de toate, să folosească. (G. Ibrăileanu).

Este o mare greutate, d-lor deputați, pentru fiecare din noi, când este vorba să ne orientăm în viața publică: este greutatea ca, în nămolul, în mulțimea de idei, de principii, de curente parțiale mai mici, de cuvinte ce se aruncă și, mai bine zicând, de necesități reale ce par a se impune, să alegem pe cea mai importantă, pe cea mai urgentă și să o deosebim de aceea care mai poate aștepta. (T. Maiorescu)